dutchyounggeneration.nl
Excursie naar Tsjechië en OostenrijkDYG helpt bij NISDYG bij ENYGF in ManchesterDYG geeft een presentatie bij COP23

Dutch Young Generation


Wij zijn de Dutch Young Generation (DYG). Het Nederlandse jongeren netwerk dat jonge medewerkers uit de sector verenigt om hen zo te helpen bij hun ontwikkeling en het uitbreiden van hun professionele netwerk. Met zo’n 130 leden ontstaat een nieuwe generatie van experts in de Nederlandse nucleaire sector en dit netwerk breidt zich gestaag uit. Samen zorgen zij ervoor dat de sector mee kan groeien met de behoefte aan duurzame nucleaire technologie.


Welkom op de website van de Dutch Young Generation

Wie zijn wij?

Wij zijn de Dutch Young Generation (DYG). Het Nederlandse jongeren netwerk dat jonge medewerkers uit de sector verenigt om hen zo te helpen bij hun ontwikkeling en het uitbreiden van hun professionele netwerk. Met zo’n 130 leden ontstaat een nieuwe generatie van experts in de Nederlandse nucleaire sector en dit netwerk breidt zich gestaag uit. Samen zorgen zij ervoor dat de sector mee kan groeien met de behoefte aan duurzame nucleaire technologie.

Onze Missie

DYG wil de belangstelling voor nucleaire technologie bevorderen en bijdragen aan de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de DYG leden en experts in de nucleaire sector.

Dat doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van excursies, symposia en workshops. Je krijgt dan een gevarieerd aanbod van informatie en mogelijkheden tot het leggen van contacten in de industrie.

Energie voor een duurzame toekomst!

Wij maken ons bezorgd over het milieu, het klimaat en de welvaart. Wij kunnen en willen hier iets aan doen. Wij geloven namelijk in nucleaire technologie als onderdeel van onze toekomst. En daarvoor maken wij ons sterk!

De toegenomen vraag naar nucleaire technologie brengt de behoefte aan nieuwe kennis en energie van jonge professionals met zich mee...

De gezamenlijke nucleaire bedrijven in Nederland dragen zorg voor het opwekken van kernenergie en toepassen van nucleaire technologie. Kernenergie is een onmisbaar deel geworden van de energievoorziening in de wereld. Het is een duurzame, schone en goedkope manier om te voorzien in de toenemende behoefte aan energie. Daarnaast bestaan er andere toepassingen van nucleaire technologie zoals medische isotopen voor het lokaliseren en behandelen van tumoren. In Nederland werkt de nucleaire sector hard om aan alle vraag te voldoen.